Engagement

eNPS og engagerede medarbejdere er en stærk faktor i effektiv rekruttering

Understand how to measure and work with eNPS.
Christian Højbo Møller
5 min read

eNPS er kort for Employee NPS (Net Promoter Score) som traditionelt er brugt til at måle kundetilfredshed, men som har gjort stort indpas som et nøgletal for at måle medarbejdertilfredshed.

I teorien spørger man medarbejdere om de ville anbefale arbejdspladsen, men bag holdningen til arbejdspladsen ligger der i høj grad medarbejderens egen følelse af tilfredshed.

eNPS er relativt ligetil, idet det kun kræver ét enkelt spørgsmål, men det anbefales at måle det kontinuerligt ligesom det oprindelig blev brugt til at måle kundetilfredshed.

Det er ikke nok at måle eNPS eller medarbejdertilfredshed en eller to gange om året. Det skal ske langt hyppigere, hvis man vil være proaktiv omkring god trivsel.

Hvordan virker eNPS?

Spørgsmålet der ligger til grund for skalaen: "Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale som arbejdsplads til andre?"

eNPS spørgsmål survey

Hver medarbejder bliver på baggrund af deres ene svar, på skalaen 0-10, tildelt en gruppe som repræsenterer hendes villighed til at anbefale arbejdspladsen.

Der er tre grupper; Detractors, Passives og Promoters.

  • Detractors er dem som svarer 0-6: Det er disse medarbejdere der trækker din virksomheds omdømme og renomme ned når de snakker med potentielle job kandidater, deres kollegaer og dine kunder.
  • Passives er dem som svarer 7-8: De trækker hverken til eller fra i din samlede eNPS score. Det vurderes altså at dem som svarer syv eller otte er glade og tilfredse, men de er ikke loyale ambassadører for virksomheden.
  • Promoters er dem som svarer 9-10: Disse medarbejdere er dine ambassadører. De anbefaler din arbejdsplads når de får chancen, og fordi de spreder meget entusiasme og glæde, bidrager de i høj grad til den samlede trivsel blandt de ansatte. Dertil øger de jeres konkurrenceevne indenfor rekruttering, og vil ikke skifte til konkurrent fordi de er loyale.

Sådan beregner du din eNPS score

Når du har fået inddelt alle dine medarbejdere i grupperne Detractors, Passives og Promoters kan du beregne din virksomheds eNPS score.

eNPS = [Promoters i %] minus [Detractors i %]

Har du eksempelvis 40 ansatte, hvoraf 11 er promoters og 2 er detractors (kan du udregne, at 27,5% af dine medarbejdere er promoters og 5% er detractors) og din eNPS er derfor 22,5.

Hvad er en god eNPS for en virksomhed?

Idet skalaen går fra -100 til +100 er første målsætning for en virksomhed at komme i plus. Derudover er ikke en snorlige ramme for hvad der er godt, men man kan sagtens sige noget relativt om hvor loyale, gode ambassadører, tilfredse og engagerede medarbejdere er ud fra en samlet eNPS:

  • Over 10 indikerer at der er lidt flere promoters end detractors, og det er fint.
  • Over 30 indikerer en klar overvægt af promoters/ambassadører og det er godt.
  • Over 50 indikerer er svært at opnå. Du har en utrolig loyal pulje af medarbejdere der glædeligt anbefaler arbejdspladsen. Det er rigtig godt.
  • Over 80 indikerer absolut verdensklasse. Når næsten alle medarbejdere i så høj grad ville anbefale arbejdspladsen har man i sandhed opnået en konkurrenceevne inden for rekruttering og fastholdelse af talent!

eNPS bruges til dels forkert i dag

Medarbejderes villighed til at anbefale en arbejdsplads er ikke et aktuelt indblik i hvordan den medarbejder trives. Det er uden tvivl en god markør, men eNPS kommer en smule til kort, når det kommer til at måle en medarbejders motivation for at gå på arbejde, trivsel og tilfredshed.

Til gengæld har eNPS en oplagt kobling til rekruttering. En af de vigtigste kilder til effektiv rekruttering er at medarbejdere faktisk ville anbefale en ven eller bekendt arbejdspladsen. Optimalt set ville de hjælpe supportere og hjælpe med rekruttering, men i det mindste anbefale arbejdspladsen, hvis spurgt.

eNPS er den oplagte metrik til at måle hvorvidt HR og recruitment i dag har den nødvendige opbakning fra medarbejdere til at have effektiv rekruttering.

Want to retain your employees longer?

Try out our platform for free. No credit card and no contracts.
Get a free trial and try it out