Vores mission

Ensure every talent gets the workplace they deserve

Engageret ledelse, motiverede kollegaer og forholdene til at bidrage sit bedste.

HVORFOR ZOIOS

Historien bag

Velstanden er større end nogensinde, men folks lykke følger ikke med og mental sundhed er i stigende grad en udfordring. Medarbejdere skifter job som aldrig før, og mange kæmper med at finde motivationen på arbejdet og i hverdagen.

For at løse problemet skal vi først forstå, og få synliggjort, de udfordringer der holder organisationer og medarbejdere tilbage fra at blive den bedste version af sig selv.

Dialog og samtale er én del af løsningen. Men menneskelig intuition bør ikke stå alene. Data, analyse og automatisering kan hjælpe med at synliggøre mulighederne for forbedring, og være en inspirationskilde til at skabe the workplace of tomorrow.

VORES VÆRDIER

Produce with Purpose and Pleasure

I Zoios har vi et mantra der omfavner vores værdier. Produce with purpose and pleasure.

Produce handler om at skabe. Udvikle løsninger. Eksperimentere med nye funktioner. Sætte nye koncepter i spil. Det taler til den skabertrang og nysgerrighed som alle i Zoios har.

Purpose betyder, at alt hvad vi skaber i Zoios, skal levere værdi og, på den ene eller anden måde, gøre en forskel i verden. Uden at skabe værdi bliver arbejdet meningsløst.

Pleasure henviser dels til Zoios’ vision om at skabe mere arbejdsglæde. Men henviser i lige så høj grad til, at vi skal starte med os selv. Det skal være sjovt at gå på arbejde i Zoios - ellers kan det hele være ligegyldigt.

Pleasure henviser dels til Zoios’ vision om at skabe mere arbejdsglæde. Men henviser i lige så høj grad til, at vi skal starte med os selv. Det skal være sjovt at gå på arbejde i Zoios - ellers kan det hele være ligegyldigt.

VERDENSMÅLENE

Vi forsøger at gøre en forskel

Purpose i forhold til vores mantra Produce with Purpose and Pleasure omhandler blandt andet at vi tager et ansvar. Der er ikke ét verdensmål som er vigtigere end de andre, men i Zoios har vi bedst forudsætninger for, og et eksplicit fokus på, at arbejde med at;

3. FREMME TRIVSEL

Fremme trivsel og velvære ved at sikre medarbejdere bliver hørt, at arbejdsrelaterede udfordringer bliver synliggjort og handlet på.

8. ANSTÆNDIGE JOBS

Sikre anstændige jobs ved at hjælpe virksomheder med at skabe en inkluderende kultur - blandt andet for nye generationer og folk der på anden måde skiller sig ud.

10. REDUCERE ULIGHED

Reducere ulighed ved at hjælpe virksomheder med at synliggøre eventuelle forskelle i velvære eller stress på arbejdspladsen på tværs af alder, køn eller etnicitet.